Over Leergaloos

Wat doet Leergaloos?

Leergaloos bemiddelt tussen scholen en senioren. Wij koppelen senioren aan basisscholen in de buurt. En dat leidt tot uitwisseling, nieuwe ervaringen en plezier! Een oudere buurtbewoner biedt structurele ondersteuning aan de leerkracht. De school biedt de senior een leuke en zinvolle vrijwilligersplek. De senior geeft geen les: hij of zij helpt mee in de klas. De leerkracht geeft aan wat voor soort ondersteuning hij zoekt. Ook de senior geeft aan bij wat voor soort activiteit hij of zij wil helpen. Dit varieert van voorlezen tot helpen bij handvaardigheid of in de moestuin. Leergaloos inventariseert en maakt de juiste match.

Missie & visie

Stichting Leergaloos stimuleert verbinding tussen de generaties. Wij brengen de werelden van kinderen en ouderen bij elkaar. Deze verbinding vindt plaats op de basisschool. Wekelijks werken de senioren gemiddeld zo’n 2 – 6 uur als vrijwilliger op basisscholen in hun directe leefomgeving. Zij ondersteunen de leerkracht. Hierdoor ontstaan nieuwe netwerken in de wijk. Drie generaties leren van elkaar. Daarnaast organiseren wij activiteiten voor de deelnemende senioren. Zo ontstaat ook een nieuw, laagdrempelig sociaal netwerk binnen de stad.

Hoe is Leergaloos ontstaan?

Leergaloos is een initiatief van Jennet Boon, waarbij ze geïnspireerd werd door een Zwitsers concept. In het voorjaar van 2016 draaide een pilotproject op drie scholen in Utrecht. Het project bleek zeer succesvol: de scholen en senioren waren positief en zijn doorgegaan met de samenwerking. Er is veel belangstelling voor Leergaloos. Bij de start van schooljaar 2024-2025 is Leergaloos op 50 basisscholen actief in Utrecht en IJsselstein met in totaal ruim 80 vrijwilligers.

“Ik kom iedere dinsdag met een glimlach thuis. Ik vind het heerlijk om met de kinderen te werken en me nuttig te voelen.”

Marijke, vrijwilliger Gertrudisschool

Raad van Toezicht

Stichting Leergaloos werkt met een Raad van Toezicht die een aantal keer per jaar samenkomt.

Leden Raad van Toezicht

S.O. (Sven) van de Riet (1975) – Bestuurlijke informatiekunde
D.B. (Diana) Stout (1968) – Business Consultancy

Directeur-bestuurder

J.C. (Karol) Henke (1970)

Vrijwilligerscoördinator

G.F. (Gerard) van den Berg (1978)

“Leuk dat de vrijwilliger de kinderen ook op straat tegenkomt. De kinderen en ik zijn dik tevreden over de samenwerking!”

Gertrude, leerkracht De Beiaard