Over Leergaloos

Wat doet Leergaloos?

Leergaloos bemiddelt tussen scholen en senioren. Wij koppelen senioren aan basisscholen in de buurt. En dat leidt tot uitwisseling, nieuwe ervaringen en plezier! Een oudere buurtbewoner biedt structurele ondersteuning aan de leerkracht. De school biedt de senior een leuke en zinvolle vrijwilligersplek. De senior geeft geen les: hij of zij helpt mee in de klas. De leerkracht geeft aan wat voor soort ondersteuning hij zoekt. Ook de senior geeft aan bij wat voor soort activiteit hij of zij wil helpen. Dit varieert van voorlezen tot helpen bij handvaardigheid of in de moestuin. Leergaloos inventariseert en maakt de juiste match.

Missie & visie

Stichting Leergaloos stimuleert verbinding tussen de generaties. Wij brengen de werelden van kinderen en ouderen bij elkaar. Deze verbinding vindt plaats op de basisschool. Wekelijks werken de senioren gedurende 2 – 6 uur als vrijwilliger op basisscholen in hun directe leefomgeving. Zij ondersteunen de leerkracht. Hierdoor ontstaan nieuwe netwerken in de wijk. Drie generaties leren van elkaar. Daarnaast organiseren wij activiteiten voor de deelnemende senioren. Zo ontstaat ook een nieuw, laagdrempelig sociaal netwerk binnen de eigen wijk of het dorp.

Hoe is Leergaloos ontstaan?

Leergaloos is een initiatief van Jennet Boon, waarbij ze geïnspireerd werd door een Zwitsers concept. In het voorjaar van 2016 draaide een pilotproject op drie scholen in Utrecht. Het project bleek zeer succesvol: de scholen en senioren waren positief en zijn doorgegaan met de samenwerking. Er is veel belangstelling voor Leergaloos.
Bij de start van schooljaar 2018-2019 is Leergaloos op 30 basisscholen actief met in totaal 45 vrijwilligers.

“Ik heb zelf kunnen kiezen welke leeftijdsgroep en welke ondersteuning. Handvaardigheid ligt mij heel goed en het contact met de kinderen vind ik geweldig.”

Elly, deelnemer basisschool De Oase

Raad van Toezicht

Stichting Leergaloos werkt met een Raad van Toezicht die een aantal keer per jaar samenkomt.

Leden Raad van Toezicht

P.M. (Marieke) Renou (1947) – Sociologie; Doctoraat Sociale Wetenschappen (voorzitter)
S.O. (Sven) van de Riet (1975) – Bestuurlijke informatiekunde
M.H.J. (Maarten) van den Burg (1962) – Bedrijfseconomie, postdoctoraal controllersopleiding

Directeur-bestuurder

J.C. (Jennet) Boon (1961) – zelfstandig ondernemer

“Ik vond het fijn dat de senior zich zo heeft ingezet. Ze was heel flexibel en pakte alles op.
Voor de kinderen was/is ze een hele lieve en betrokken juf.”

Bianca, leerkracht basisschool De Oase